Disclaimer
Disclaimer

Uphouse disclaimer

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Uphouse niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Uphouse aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen of waarop voormelde informatie werd opgenomen, worden niet door Uphouse gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Deze informatie is aan verandering onderhevig waarvoor Uphouse niet verantwoordelijke is. Uphouse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uphouse.

Uphouse disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.Meer wetenAccepteren